Didim Apollon Tapınağı (Didim, Aydın)

Merhabalar,

Bugünkü gezi rotamızda Aydın’ın şirin,güzel sahil beldesi Didim’de olacağız.Didim Altınkum Plajı ve doğal koyları ile turist akınına uğrayan bir ilçemizdir.Ayrıca Apollon Tapınağı ile antik dünyanın kutsal mekanı olarak yerini almıştır.

Aslında Apollon Tapınağı o zamanki adıyla Dydmaion MÖ 560 yy inşasına başlanılmış kehanet merkezidir.Milet antik kenti ile arasında 16.5kmlik oldukça uzun olan kutsal bir yol bulunmaktadır.Didyma, kutsal emanetleri, hazineleri, kutsal kuyusu ve kutsal defne korusu ile de tanınırdı,fakat ölçüleri oldukça büyük olan bu yapılar hiçbir zaman bitirilemedi..Bitseydi toplam sütün sayısı 112 tane olacaktı ve her sütun yaklaşık 20mt yükseklikte bulunacaktı.

Efsaneye göre, Tanrı Apollon  çobanlık yapan Brankhos’a rastlar. Onun saf ruhundan çok hoşlanan Apollon, ona biliciliğin  sırlarını öğretir. Öğrendiği tanrısal sırları insanlara aktarma amacındaki çoban Brankhos, bugünkü Apollon Tapınağı’nın bulunduğu yere ilk tapınağı kurar. Zaman içinde Brankhos soyundan gelenler ‘Brankhidler’ olarak anılmıştır. Bu soydan gelenler çok uzun yıllar boyunca Apollon Tapınağı’nın yöneticiliğini yapmışlardır. Bundan dolayı ‘Didyma’ asırlar boyu; ‘Brankhidai’, yani Brankhidler Ülkesi adıyla da anılmıştır.

Apollon Tapınağı, Apollo’nun kız kardeşinin adına yapılan Efes’teki Artemis Tapınağı’nın bir benzeri olarak inşa edilmek istenmişti. Sonuçta onlar ikiz kardeşti ve tapınakları da birbirinin aynısı olmalıydı. Eğer antik çağ mimarları bu amaçlarına ulaşabilmiş olsalardı, günümüzde belki de aralarında Didim’deki Apollon Tapınağı’nın da yer alacağı Dünyanın 8 Harikası’ndan bahsediliyor olacaktı…

Tapınak ilk Persler tarafından yıkıldı,Apollon’un bronz heykeli Pers başkentine götürüldü.Büyük İskender İÖ 334’te Miletos’u aldıktan sonra kehanet merkezinin yönetimi Miletos kentine verildi ve tapınak tamir edildi.

Artemis, Zeus, Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların da bulunduğu inşaatın Roma devrinde de sürdüğü, mabet çevresinde ele geçen kitabelerden anlaşılmaktadır. M.S. 250’den önce mabet önemini yitirmeye başlamış ve M.S. 385’de Theodosios’un emri ile tamamen önemini yitirmiştir.Hıristiyanlığın yaygınlaşması ile zaten bitirilmemiş olan mabedin içine bir kilise yapılmıştır.1493 yılında büyük bir depremle tümden tarih sahnesinden çekilmiş oldu.

Yolunuz bir gün Didem’e düşürün önce Millet Antik Kentini gezin sonra kutsal yolda biraz yürüyüp rotanızı Apollon Tapınağına düşürün,kutsal tünelden geçip avluda geçmişin izlerini büyük sutunlar altında arayın derim.

Sevgiler

 

 

error: Sitedeki yazılar kopyalanamaz !
Gezerek Yiyelim